Deel Twee

De Toon Aangever

Vedisch zalf - aangereikt - voor het Kind en het Kind in de Stilte in ons

O N T D E K T

pug wrapped in a blanket

vanZichZelf leren

Zo leerden ze van ZichZelf in het luisteren naar elkaar

OPKOMEN,
voor wie we zijn
ERKENNEN
wie we zijn
Appel-Peer Sap,
Terug gedraaid,
Een Appel
Een Peer
Verstrikt geraakt
in een lichaam.
Misleid
te goed in
vertrouwen.
Geen game
voor 'Ons'.
Niet opgekomen
in wie wij
Zijn.

Ben je bewust van Bewustzijn? Dan ben je geen animatie.

Spiegels aan de wand.
Je gaat er voor staan
Je tanden poetsen, je haren kammen
Je denkt jezelf te zien
Ben ik dat, dat wil je liever niet zien.
Jij hebt gelijk, jij bent dit niet
Jij als lichaam, staat er voor.Kennis, informatie
die draag je in je Zelf
of je kunt een dierbaar
ander Hart er naar vragen
Een Hart dat je deelt
geeft wat het weet
Ze weet en kent andere Harten
Zoals de wortels van een boom
Zich diep in de grond met elkaar
verbinden.
Het Hart leert je spreken
Het raakt een gevoelige snaar
Je weet hoe dat werkt.
Het Hart,
30 cm onder je kin.
Altijd kun je daar Zijn
Je kunt er schuilen,
huilen
Je vragen,
stellen
Of in Stilte,
Zijn.

Zonder vertraging voorzien ze elkaar. Wat de een 'Weet' deelt het met de ander. Zo verrijkt een ieder zich in het geheel.

Het Hart luistert
Hoort jouw verhalen
Het Hart is er altijd
Dicht bij
Je wijst het aan,
als je vinger aangeeft
dit 'Ben Ik'.
Leven in het Hart
Zonder hoofd
De ogen in het Hart
De oren in het Hart
De mond in het Hart
Hoe vind je dat?

Als je je dom voelt
Dat is afgescheiden zijn
Gevoel, verward
komt uit het hoofd.
Intuitie
bevestigt 'ZekerZijn'
Intentie doet er toe.
Waar het Hart
vervult van 'Is'.

Alleen in een grote kamer
Is dat eng,
Eigenlijk is het groot
Eng is klein
En jij bent groot.
Altijd kun je
herinneren wie je Bent.

I S D A T E N G

Weet wat je Weet

Dat is 'Zekerheid!'

Wachten wanneer, en hoe doe je dat In 'Zekerheid' Daar 'Ben je', 'Zeker' IN.
Illusie een woord.
om te leren kennen.
Illusie om te begrijpen,
waar je bent
Illusie om te 'Weten',
wie en wat je 'Bent'
Het getwiste elastiek,
helpt je dit te zien
Je ziet twee
Het 'Is' 'Een'
Fantasie,
Zachte Prikkels,
vanuit het 'Hart'
Stimulans,
in zelfstandig,
Denken.
Wat je dan zegt,
bestaat voor jou.


Oefen de 'Kracht'
waarin je gelooft.
Als iemand zegt
dat is een illusie.
Juist illusie
is creatie.
Creatie
is dat wat je
voor je ziet.
Wat je kunt
ervaren.

Overtuigingen
zijn geplant
van buiten jou.
Geplant om jou
te misleiden.
Niet van jou.
Een boom groeit
tot ver in de lucht.
Omdat het 'Weet'
waar het voor staat.


Plezier
staat los van
tijd.
Spontaan
stroomt Energie.
Kriebelt
opgewonden
kier het uit.
Plezier Voluit.
Dan klinkt
het Hart
zoals er
klokken
luiden.
Tijd
speelt
met jou.

Dieren
Bieden troost.
Afhankelijk
opgesloten zijn.
Je kunt ze
bevrijden
van angst.
Zoals bloemen
houden ze van
mensen.

Zoals wij blind staren. Het 'Dier' doet dit ook.

De bloemen lijn
Om te telefoneren
Van Hart in Hart.

Je vraagt je hier
Het antwoord komt
van hier.

Nu
over een maand
is ook
Nu.
Wat onecht is
heeft voortdurend
attentie nodig.

Illusie bestaat. Kun je tussen Nu en Nu een afstand plaatsen. Kun je die afstand vergroten? Kun je die afstand verkleinen?
Droom? Illusie? Heb ik gezegd? Heb ik geschreven? Komt jouw DROOM 'NU-IN'.

Vedic hymns

Joseph Campbell, wijst er op, dat er een precies woord is, of heeft bestaan, in het Sanskrit voor ieder subtiel aspect van bewustzijn.

pug wrapped in a blanketpug wrapped in a
blanket

De Toon Aangever

Voor het K i n d en het K i n d in de S t i l t e in ons

By: H e n d r i k u s

Deel Drie

Vlinder