Deel Acht

De Toon Aangever

L U I S T E R C I R K E L

In een cirkel

S T E E N

pug wrapped in a blanket

I N D E H A N D

pug wrapped in a blanket
Luister spreek Cirkel op een school

Luistercirkel - Luisterkring

* Zit in een cirkel.
* “Spreekobject” zodat de spreker bekend en herkenbaar is.
* Luister diepgaand en hoor wat wordt gezegd en niet.
* Onderbreek de spreker niet. 
* Let op je innerlijke reacties.
* Spreek oprecht en vanuit je hart.
* Spreek spaarzaam.
* Spreek vanuit spontaniteit; ga niet voorbereiden.
* Zie de anderen als je gelijken.
zenpeacemakers.nl/council-cirkel/

pug wrapped in a blanketpug wrapped in a
blanket

De Toon Aangever

Voor het K i n d en het K i n d in de S t i l t e in ons

By: H e n d r i k u s

Deel Negen

I K B E N