Deel Negen

D e T o o n A a n g e v e r

I K B E N

Feiten onder ogen zien

Het feitelijk verhaal. Wat er zich tijdens het ontstaan van 'DeToonAangever' plaats vond. En hoe dit samen liep met mijn Zelfrealisatie.


ZELFREALISATIE

Zelfrealisatie is voor de gemiddelde westerling geen doel op zich. Er zijn maar weinig mensen gecommitteerd bezig met hun eigen verlichting. Veel mensen leven een bestaan dat tegengesteld lijkt aan verlicht leven. Het leven overkomt ze. Als je daar de kenmerken van verlichting tegenover zet, dan wordt het duidelijk dat hier iets te winnen valt. Zelfrealisatie en Ringmodel

Deze tijd vraagt om bewustwording. Bewustwording van wie je in wezen bent, wat je hier als mens te doen hebt en hoe je kunt bijdragen aan je omgeving.


Omdat bijna niemand het doet
En het wel kan


Einselganger

Vrienden noemen me een Einselganger. Na min of meer jaren alleen geleefd te hebben, , en na mijn terug komst in Nederland, na 10 jaar geleefd te hebben in SiebenLinden. Kreeg ik meer behoeften om mijn leven te delen met een gelijk gestemd iemand. Daarvoor schreef ik een soort van wensen lijstje hoe ik mij een vrouw voorstelde, die mij past. Overeenkomsten die zouden passen in mijn leven. Zoals b.v biologische voeding.

Uitgesproken wens

Omdat het lange tijd geen reactie kwam op mijn uitgeschreven en uitgesproken wens voor een partner zetten ik mijn onderzoek in zelfrealisatie voort. Op een kast deur schilderde ik een soort van buddha figuur met de tekst er boven, "IK BEN"

Plotseling verliefd

Maar dan toch. We kende elkaar via een gezamenlijke kennis. Af en toe kwam ik bij haar thuis. Waar we vriendschappelijk vaak even aan de computer zaten. Nooit was daar sprake van enige toenadering. Het bleef en was voor mij een warm even thuis gevoel. En dat wilde ik zo houden. Ook leerde ik haar man kennen. En zo ontstond er een soort van huis vriendschap.

Dat duurde echter niet lang. Want op een keer toen ze mij uitliet en we buiten stonden in het volle zonlicht, zag ik hoe zij vol liep met verliefd zijn op mij. Even wist ik niet wat mij overkwam, maar werd wel vol geraakt. Dit had ik nooit verwacht van haar. Dit was niet haar aard van doen. Zo kort als ik haar kende, dit paste niet bij haar. En toch gebeurde het. Ik die wel iets gewend was van vrouwen en verliefd worden op iemand. Was nu uit het lood geslagen. Dit kon daarom niet anders dan een bijzondere en een grotere betekenis hebben, dan alle ervaringen andere relaties die ik heb gekend. Ik keek haar aan en wist mij geen raad, haar man binnen, en ik hier buitenstaand recht voor zijn vrouw die zich aan mij toonde.

De volgende dag schreef ik haar een brief. Dit kan niet dit wil ik niet. Mijn principe is dat ik niets aanvang met een getrouwde vrouw. Mijn leven had ik zo anders ingericht als dat van haar. Dat zou niet passen, zo waarschuwde ik haar. Dat heb ik geweten de volgende dag stond ze voor mijn deur en liet mij duidelijk weten, dat ze dat niet accepteert. Ze wilde mij. Ik die hunkerde naar een partner, maar ook mijn eigen realisatie wilde ik niet uit het oog verliezen.

Zo bezweek ik toch voor haar, ongebruikelijke inzet. Een vrouw die 50 jaar getrouwd en al meer dan tien jaar niet meer het bed deelde en geen enkel spoor van vreemdgaan in zich droeg. Dat was mij bijna heilig. Dat zou de betekenis zijn. Die aan mijn wensen voldeed. Hoe anders dit uitviel kan je verder lezen

Na twee weken besprak ze de situatie met haar man. En vrij spoedig daarna zetten ze de officiële scheiding in via een advocaat en notaris. Dat maakte het toch wel heel echt, zou je zeggen. Maar ook dat bleek geen werkelijk inzet voor een duurzame relatie. Daar komt meer voor om de hoek kijken.

Één jaar

Nu na twee jaar, waarvan één jaar samenwonend zijn, en een perioden van aan uit en wel en geen contact, kijk ik terug. Waar had ik mij in begeven, werkelijk mee verbonden, beter gezegd in laten misleiden. Want ik was onderweg om zoals ik dit op een van mijn kast deuren had geschilderd een "Ik Ben" te zijn.

Non te zijn

klooster-zuster.webp

Ze bleek min of meer non te zijn, levend in een kleine depressieve binnen wereld. Iemand die vleugel lam is, die geen vlucht kan maken. De vleugels die ze ooit had, als oor en oogkleppen gebruikt. De zure en minzame blik, doffe ogen blik. Die het mij verboden om mij heen te zien. Niet op zich zelf durft en kan wonen, de angsten daarvan niet onder ogen wil of kan zien, de moed ontbreekt die te overwinnen. Na de wettelijke scheiding uiteindelijk drie maal terugkeert naar haar ex.

transformatie-1-rotated.jpg

Deskundige professioneel Transformatief coach kan ondersteunen, krassen en deuken onder handen nemen. Blokkades wegnemen, de essentie weer zichtbaar maken.

Met zo iemand dacht ik zielverwant te zijn. Dat sprookje kon niet waar zijn. Mijn zielverwanten weten juist heel goed wat de functie en betekenis is van genoeg tijd op je zelf wonen betekend, dat je daar kracht en zelfstandig zijn mee krijgt. Hoe je van een pop een vlinder wordt. Je vleugels uit kunt slaan, om daarmee de wereld van het lichter zijn te bewonderen.

Over het hoofd gezien

Het wensen lijstje had eigenlijk veel over het hoofd gezien. Wat dat betreft geen goede basis voor een relatie. Die kan alleen bestaan uit twee mensen die geheeld zijn. Dat geheeld was ik zelf niet en wist ik daarom ook niet te vermelden, voor de ander die ik zocht.

Je ouders

Je verloochend hiermee ook nog eens je afkomst, wat je ouders je hebben voorgeleefd. Hoe zij samenwerkend samenlevend niet schuwen elkaar de waarheid te verkondigen. Daar waren ze sterk in. Dat voorbeeld dacht ik of kon ik maar moeilijk integreren, en daarom trok ik deze vrouw in mij aan.

Gevoelige zielen

Ja gevoelig ziel. Heeft dat een betekenis. Ja zeker weten. Wat ontbreekt is hoe grond je als gevoelig ziel en hoe kun je in de wereld een plek en plaats innemen. Daarom schrijf ik mijn verhaal. Als je het voor je houd? Er is altijd iemand die het zoekt. Omdat bijna niemand het doet. En het wel kan. Want alles begint in en bij het Kind

Hart tekening

Voor mijn verjaardag op 24 september kreeg ik van haar een Harte tekening. Verrassend genoeg waren er in de tekening symbolen die mij bekent zijn. En mijn verbinding met haar nog sterker tot uitdrukking bracht. Of mogelijk zelf verklaarde.

Maar dan toch, waarom lukte onze relatie niet. Het bleef aan en uit gaan. De tekening vertoonde in het hart een licht stuk prikkeldraad als pijn punt in onze relatie. Mijn inziens enkele van mijn uitspraken geweest zijn voor haar. De hardheid van mijn woorden hadden haar pijnlijk getroffen.

Dit trok ik mij aan en begreep dat de toon van mijn woorden van groote invloed voor haar waren. Het leek iets waar ze moeilijk mee om kon gaan. Het direct zijn en krachtig je standpunten uiten. Omdat te horen of zelfs te doen, leek haar onbekend. Het moest juist en zacht worden benoemd. Ga er maar aan staan als zaken je onder de vingers door glippen. Dat was toch wel even slikken. Ik deed mijn best om mij daarin te voegen.

Het uitspreken van je eigen kracht. Dat werd niet geaccepteerd. Om haar tegemoet te komen, leverde ik in. En stelde vast dat ik het op een andere manier beter had kunnen zeggen. Toch dat leverde geen nieuwe ruimte op. Het bleef knagen in haar opstelling naar mij. Dat had haar zin om met mij verder te gaan, ondermijnd. Ik wist niet hoe ik haar nog kon bereiken. Er bleef steeds minder ruimte om te bewegen. De andere kant is, het niet uitspreken van zaken, of het heimelijk je mond houden, daar kon ze echt mee overweg.

Een tere ziel kan geen krachtige uitspraken, die de kern raken ontvangen. Gaat daar mee aan de haal, neemt een donkere heimelijk donkere achtergrond als het niet willen horen, van de werkelijke boodschap wordt. Wijst je er op het anders te moeten zeggen. Dat is wat jij er van leert, toch de boodschap komt er ook niet mee over. Wat hard klinkt wil niet altijd hard zijn.

Het weigeren van het inzien wat er werkelijk gezegd wordt wordt vermeden, en omgezet in een offensief medelijden, een oneindige put van argumenten en geen enkel zicht op herstel vooruitgang.

Een enkel lijntje in de vorm van een stukje prikkel draad, de z.g.n harde woorden het uitspreken van bevrijding. Dat lijntje bracht de rek er uit. Met de onderliggende woorden, om nooit te vergeten. Juist nu weet ik wat ik nooit meer moet vergeten. Daar nooit meer in mee gaan en me daar iets van aan te trekken, mensen die zo misleiden juist zo snel mogelijk vergeten.

Relatie aan uit

We raakte in een aan uit op afstand mail relatie waarin we elkaar duidelijk maakten niet zonder elkaar te kunnen. Iets bleef ons telkens weer verbinden. Je gaat haast geloven dat het zo bedoeld is. Je maakt er van wat je denkt wat nodig is. Is dat nu wel zo? Welke voorstelling jaag je hiermee na? De voorstelling! Daar kwam ik achter zoals je kunt lezen onder proces beschrijven.


Nee zeggen is ja krijgen
Ik-ben wij zijn

Als jij tegen je zin of zomaar ja zegt, betekend dit dat iemand anders die het graag doet het niet kan doen. Dat is "Ik-ben Wij zijn"


Afrondend gesprek

Pas nadat ik mijn Kind en man integreert had - zoals je later kunt lezen in het proces beschrijving - kon ik definitief beslissing maken. Het afronden gesprek kun je hier lezen en hoe dat uiteindelijk verliep en mij er toe liet besluiten om de relatie definitief eindigt.

Uiteindelijk na een onhoudbare periode van geen contact wel contact kwam er een fatsoenlijk gesprek. Waarvan een toeschouwer zou hebben kunnen zeggen die twee mensen zijn het er roerend over eens dat hier vandaag een beslissing genomen moet en kan worden. Ze verliet het gesprek, en voor de deur zei ze ik zal om hulp vragen en ik meld mij vandaag ik kom je het persoonlijk zeggen wat mijn besluit ook zal zijn Ik had haar gezegd het niet via de mail, of telefoon te willen dat we dit gesprek moesten eindigen onder vier ogen. Wat de uitkomst er ook van zou zijn, onder vier ogen zou ik die accepteren. Zonder afbericht, ze is niet opkomen dagen. Met nog twee dagen van geduld, kwam ik tot inzicht.

Laf en zielig karakter loos

Laf en zielig karakter loos. Iemand waar op je op zijn graf steen schrijft nooit gegaan nooit gekomen. Om zo snel mogelijk te vergeten.

Een zoon die mij belt om zijn moeder los te laten, is veel zeggend en brengt pijnlijk de trieste situatie van zijn eigen moeder in beeld.

Mensen die mij voorliegen, heimelijk zijn komen er bij mij niet in.

Niet iedereen is ingericht om een relatie aan te gaan

Zij heeft geen capaciteit om een relatie te eindigen en het ook niet te onderhouden. Niet iedereen heeft die capaciteit, een relatie staande houden, te onderhouden. Dat kan energetisch te zwaar zijn voor iemand, die zichzelf hier niet voor op aardse niveau heeft ingericht. Dat 'om nooit te vergeten' wat zij onder haar hart tekening schreef, geld voor haar. Die zoeken bescherming op een eenvoudig niveau, waar weinig of niets van ze wordt gevraagd. Dat maakt dat ze kiest voor haar oude onuitgewerkte huiselijk bestaan met haar ex. Dit is mijn conclusie. Leerzaam om mee te maken. Om te weten dat dit bestaat.

Hiermee maakt het mij vrij om verder te gaan. Ik gun en geef mij zelf een partner iemand die meeleeft in het 'Ik Ben' zijn.

Oude voorstelling. Dat is oud heel oud komt niet meer een heel oude voorstelling die niet langer leeft die niet opnieuw geleefd kan worden die is over een uit is dat pijnlijk neen verrijkt heelt. Zie gedachten en voorstellingen.

We’re all going home

DSCN0434-1038x576.jpg

Mijn stem zingt en
cover de song - The WandererProces beschrijven

Drama trauma - ik bevond mij in drie processen tegelijk, een het opzetten en uitwerken van detoonaangever.nl, mijn persoonlijke realisatie proces en de rauw verwerking van de relatie. Alles werd in een keer over mij heen gestort. Ik had hulp nodig. En die was er en is er.


Binnen Aardse Reis

img/ik-ben/photo-1682685797303-0ad51eb23e13.avif

En toen begon de binnen Aardse reis, een reis door de geschiedenis van de Aarde. Diana bracht kaarten juist op het moment dat ik mij diep in een reis ervaring bevond waarvan ik niet wist dat het zich voordeed als een binnen Aardse reis. De kaart die ik trok - Kaart 11 - maakte het verbluffend duidelijk. De diepe angst uit het verleden dat je vernietigd wordt. Waardoor je onderduikt, het gevoel er niet te mogen zijn. Dat je iets geheim moet houden. Het betrokken zijn bij een nieuwe beschaving

Thema: Als je kunt last hebben van het gevoel dat je onderdrukt wordt. Het gevoel dat je er niet mag zijn. En dat alles wat je doet verborgen moet worden of in het geheim moet gebeuren. Gezien worden zoals je bent is in zo een geval in het dagelijkse leven moeilijk voor jou. Ook kan het zijn dat je juist het gevoel hebt dat je moet onderduiken vanwege een diepe angst uit het verleden dat je vernietigd wordt. Je kunt goed geheimen bewaren. Echter kan het zijn dat dit energetisch ondragelijk wordt, of dat je vergeten bent, dat je niet voor alle geheimen verantwoordelijk bent. Zeker niet wanneer dit geheimen zijn van anderen. In het laatste geval mag de verantwoordelijkheid daarvan teruggeven aan de persoon in kwestie.Binnen Aarde Reis

Gedachten en voorstellingen

De binnen Aardse reis, bracht mij in het ervaren met een multidimensionale zelf. Ik kwam in aanraking met voorstellingen, die je maakt en ook projecteert. Ik ging zien hoe je gedachten stil legt, en de voorstellingen ontmaskerd.

Zolang je je niet bewust bent van de voorstellingen die je je maakt, zul je de verlichting niet verwezenlijken, ook al hou je je een heel wereld-lijk leven met de leer bezig en ken je alle leringen en meditatievoorschriften. Maar wanneer je je bewust bent van je gedachten en voorstellingen, is het mogelijk dat één enkele uitspraak, misschien zelfs maar één woord, je in één keer doe ontwaken. (Bardo Thödol)

Het bekend raken met je eigen voorstellingen en gedachten. Is angst aanjagend eng. En niet iets wat je voor je lol zo maar even ondergaat. Ik raakte voortdurend in dit proces in paniek. Het werd zo erg dat ik stemmen hoorde. Angst aanjagend. De dagen en de begeleidende tekst die ik ondersteunend vond lees je onder 365 Boeddhistische Wijzheden. Dit proces duurde twee weken en geleidelijk aan kreeg ik door dat de meeste stemmen, z.g.n eigen multidimensionale stemmen van mijzelf zijn.

Je zou kunnen zeggen, voorstellingen zijn hardnekkig. Daarmee wijs je in de verkeerde richting. Ik-ben ontmaskerd deze conditionering. Hardnekkig is het niet in eenheid zijn met je essentie Ik-ben.

Projectie scherm

mind-projection.webp

Het lege blanke projectie scherm. Op het scherm zie je een groot hout vuur. Dan eindigt de film. Je loopt naar het scherm en wilt zien waar het het projectie doek verbrand is. Nergens. Het doek is niet verbrand. Art on mind projection perception

Dan vangt er een nieuwe voorstelling projectie aan. Een water val van water zie je verschijnen op het doek. De film stopt en je loopt naar het doek. Je wilt voelen waar het doek nat is. Het doek is niet nat. Het was een voorstelling van water, dat zich niet hecht aan het doek. Dit doek dit blanke lege scherm ben jij.


Dit doek dit blanke lege scherm ben jij


Stemmen horen

Stemmen horen...... wat weet een dokter daarvan. In het beste geval hoort die het verhaal aan. Geeft een tablet en roept de volgende patiënt. Maar hoe zit dat nu echt. Waar kun je zinvolle antwoorden op vinden? Hans een vriend reikte mij het artikel "Het ontwaken van de zorgverlener" aan. In dit artikel "Body Soul Mind" roept de auteur Robert Bridgeman, om de zorg van binnenuit holistisch te helpen.

Holistische visie op trauma

img/ik-ben/photo-1699470218696-be7d3f53074a.avif

Het effect van energetische factoren op de geestelijke gezondheid. Vooral entiteiten, voorouders en vorige levens hebben grote invloed op het geestelijk welzijn van de moderne mens Want als de waanbeelden van iemand met een psychose in werkelijkheid multidimensionale waarnemingen zijn van zaken die echt bestaan.

Trauma je bent gek als je het niet hebt. Het identificeren met de persoonlijkheid, met hun verleden en met hun uiterlijke prestaties. Het leven overkomt ze.

Prachtig om te zien en vooral te voelen hoe deze mensen opstaan voor persoonlijk transformatie en niet opkeken toen de oorzaken van hun eigen klachten trans generationeel of karmisch bleken te zijn. Zelf het liefde vol uitdrijven van een entiteit kon op gejuich rekenen. Als je hier de kenmerken van verlichting tegenover zet, dan wordt het duidelijk dat hier iets te winnen valt.

Direct melde ik mij aan voor de Online Training Transformatief Coachen. Met deze training doe je een uniek zelfinzicht op. Je krijgt ingangen om belemmerende stukken te transformeren. Daar wil ik meer van weten. Bron: Zelfrealisatie en Ringmodel

Vrienden

Vrienden - Han, Henk en Jantine - waar je midden in de nacht kan aankloppen. Ze stonden voor mij klaar. Drie processen speelden zich tegelijk in mij af. Ondersteuning was hard nodig. In mijn alleen zijn, wist ik mij te beraden bij vrienden, die geen vragen stellen, mij weten en kennen, het aan kunnen, mij te horen. In deze extreme omstandigheden had ik voor een moment een klank bord nodig. Dat boden ze ze mij. Daar ben ik dankbaar in. Jantine greep in zorgde voor een uit gestelde dokters afspraak zodat die direct de zelfde dag plaats vondt.

Belangrijke rol

Welke rol spelen mensen in je leven. Regelmatig denk ik aan de moeder die met twee banen en een eigen bedrijf een gezin zonder vader draagt. Dat helpt mij om in momenten van zielig zijn op te staan. Een moeder die met vier opgroeiende kinderen de nachten waakt en opstaat en overdag haar taken doet. Dat is een summing van The child is after the toy, but the mother watches the child, not the toy.

Children who remember past lives


365 Boeddhistische Wijzheden.

boeddhistische-wijzheden.png

5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, en 24 november 2023 de kenmerkende dagen in mijn proces. Deze dagen waren het meest extreem in mijn proces. Ik vindt de teksten belangrijk om ze hier weer te geven. Omdat het op dat moment duidelijk maakte waar ik mij in bevond. Klik hieronder om de dagen te openen.

365 boeddhistische Wijsheden - Vimalo Kulbarz - Elke dag een goede dag


5 November Wanneer de vijf domeinen van het gehecht zijn slechts onbevredigend en met lijden verbonden waren, zouden de wezens er niet naar verlangen .....

6 November De wezens zijn gebonden aan hetgeen ze begeren. Ze zijn gebonden aan geluk en bezit, lof en waardering, aan jeugd, leven en gezondheid, aan zintuigen, zinnelijke prikkels en aangename gevoelens. ( Maha-niddesa)

9 November Hoe moet iemand die zich op het pad naar verlichting bevindt en de volmaakte concentratie van de geest beheerst, volmaakt geduld ontwikkelen? Al het lichamelijke beziet hij als een hoopje schuim, gevoelens als waterbellen, waarnemingen als luchtspiegelingen, overwegingen en emoties als een tros bananen, en het bewustzijn al seen luchtspiegeling.... (Astadasa-sahasrika Prajna-paramita)

10 November Wanneer iemand die op sterven ligt, zou erkennen dat de vijf domeinen van het gehecht-zijn leeg zijn, dat je de vier basiselementen niet als ik kunt beschouwen, dat de oergrond van de geest zonder eigenschappen, volmaakt en in rust is, boven komen en gaan, ontstaan en vergaan staat, dat de geest en de 'Wereld van Tienduizend Dingen' niet van elkaar verschillen - wanneer iemand dat voor elkaar zou krijgen, zou hij rechtstreeks de verlichting verwezenlijken.....(Huang Po)

11 November Geluk is voor de wijze de opheffing van het ik-besef, maar de hele wereld - de wetende uitgezonderd - verzet zich daartegen. Wat anderen als geluk beschouwen, is voor de wijze onbevredigend en vol lijden. En met wat voor de wijze gelukzaligheid is, kunnen de anderen niets beginnen.... (Samyutta-nikaya)

12 November Wanneer er geen gedachten opkomen en ( de geest) in leegheid vertoeft, in het 'nergens-verwijlen', dan is dat meditatie. Wanneer je je van de leegheid, het niet-ontstaan van gedachten en het nergens-verwijlen bewust bent, dan is dat 'wijsheid'.....(Shen Hui)

14 November Zolang je je niet bewust bent van de voorstellingen die je je maakt, zul je de verlichting niet verwezenlijken, ook al hou je je een heel wereld-lijk leven met de leer bezig en ken je alle leringen en meditatievoorschriften. Maar wanneer je je bewust bent van je gedachten en voorstellingen, is het mogelijk dat één enkele uitspraak, misschien zelfs maar één woord, je in één keer doe ontwaken. (Bardo Thödol)

24 NovemberDit is de dag dat ik hoofdstuk negen schrijf in zijn uiteindelijke vorm. Wat de ontwikkeling van de zes volmaaktheden of talloze andere geestelijke oefeningen betreft, of de opeenhoping van verdiensten - aangezien je oorspronkelijke wezen volmaakt is, hoef je niet te proberen er door oefeningen nog iets aan toe te voegen. Mocht het nodig zijn, verwezenlijk ze dan en verkeer in innerlijke rust zodra de gelegenheid voorbij is. ( Huang Po ) Dit is de kern van 24 november
Geluk en gelukkig maken.

Geluk is voor de wijze de opheffing van het ik-besef, maar de hele wereld - de wetende uitgezonderd - verzet zich daartegen. Wat anderen als geluk beschouwen, is voor de wijze onbevredigend en vol lijden. En met wat voor de wijze gelukzaligheid is, kunnen de anderen niets beginnen.... (Samyutta-nikaya)

Deze tekst kenmerkt mijn innerlijk wezen, en ligt opgeslagen van af mijn geboorte in mijn Kind, mijn man zijn. De innerlijke drijf inspiratie om hier opnieuw mee in contact te zijn en blijven dit proces beschrijf deel negen. Het is ook het geluk wat ik anderen wens, die hiervoor openstaan of in zoeken te bestaan. Het geluk wat niet van tijdelijke aard is dat gedurende je hele bestaan, van jou is. Dit in tegenstelling van je een moment gelukkig voelen met het maken van een tekening of in de armen van iemand anders te liggen, e.t.c.

Verlichting

Als je hier de kenmerken van verlichting tegenover zet, dan wordt het duidelijk dat hier iets te winnen valt. Een wakker worden van de mens dat aansluit bij een collectieve ontwaken van de mensheid.


I K B E N

IK BEN, de hoogste vorm van zijn. Alles wat je daar aan toevoegt ben je dus niet. Lichaam, emoties, gedachten en ziel ben je dus allemaal niet. En alles wat je niet bent, maar zich wel in je wezen bevindt, kun je veranderen en beïnvloeden. Ieder mens is in essentie al verlicht, één met alles. Zelfrealisatie en Ringmodel


I AM THAT

IAmThatBookCover.jpg

I feel clearly that in spite of all the changes I am a child. Even when I think of a home, wife and child, it is because it is a lasting, solid, testimony to myself. The child is after the toy, but the mother watches the child, not the toy. My Guru told me: that child, which is you even now, is your real self (swarupa). Don't be a child unwilling to grow up. You are stuck with what your parents told you: all about conception, pregnancy and birth, infant, child, youngster, teenager, and so on. You cling to the idea that you were born into a world of pain and sorrow; I know that the world is a child of love, having its beginning, growth and fulfilment in love. Bringing up a child from birth to maturity may seem a hard task, but to a mother the memories of hardships are a joy. I am curious, like a child is curious.

I Am That - Sri Nisargadatta


Het Kind bevindt zich in de buik waar anders

mannen-buik.webp

Het Kind en - in mijn geval - de man, bevindt zich in de buik. Het Kind gaat van buik in buik. Dit is een van de moeilijkste om te realiseren.


Henk je naam

In de familie noemt men mij Henk. Mijn moeder sprak mij aan met Henk. Dan wilde zij "Ik-ben" Henk zien of horen. Zoveel belangstelling had ze voor mij.

Nieuwe tijd nieuwe ogen

ik-ben-animation.gif

Mijn stem zingt

Contact


Apenstaartje is de Nederlandse term voor het @ symbool,
een karakter dat geen deel uitmaakt van het alfabet maar
wel vaak gebruikt wordt voor internet toepassingen.


pug wrapped in a blanketpug wrapped in a
blanket

De Toon Aangever

Voor het K i n d en het K i n d in de S t i l t e in ons

By: H e n d r i k u s