Deel Een

De Toon Aangever

Vedisch zalf - aangereikt - voor het Kind en het Kind in de Stilte in ons

G E L I E F D E N

pug wrapped in a blanket

Inleiding:

Het kind in mijzelf, wat zou het willen weten, lezen en horen. En meer nog hoe wil het leven.

pug wrapped in a blanket
Om elkaar
onder ogen
te komen
Om elkaar
in die
oude ogen
te zien
Er waren eens drie Harten.
Een van de Harten was iets groter.
Vanuit dit Hart, klonk een klank.
Dit geluid liet zich horen,
en liet zich zien in Licht.
Het geluid als Licht,
verbond zich,
met de twee andere Harten.
Zo ontstond er een Eenheid.
Hiermee werden de twee andere Harten,
LichtStralen in ZichZelf.
Deze drie Harten noemden zich zelf Geliefden.
In hun Klank klonk het geluid van de Liefde.
Het werd in alles opgenomen.

Geliefden zo noemt men deze prachtige Harten.
In hun nabijheid en ook van ver
hoort men de Klank van Liefde
en ziet men het Licht van Liefde
Bewust van hun Klank, kun je ze horen.
Ze spreken, zich alom uit.
Bewust van hun Licht, kun je hen zien.
Schijnen ze om zich heen,
en ver vooruit.
Alles resoneert, klinkt daarin mee.
Alles verlicht en krijgt een kleur.
Ze leven 'Nu'.
Ze kennen geen tijd.
Spontaan, als vanzelf.
Hun Klank, en Licht.
Hun Klank maakt woorden
Hun Licht maakt het leesbaar.In dat Licht,
verwoorden ze boekdelen.
Hoofdstukken, om te delen.
Ze gebruiken nieuwe woorden.
Zo ontdekten ze.
In die woorden herken je hen.
Ze noemden deze nieuwe woorden
Wij Zijn Wij,
Liefde in Taal.
Uren, dagen, jaren
kennen zij niet.
Voor hun bestaat
het oneindig Zijn.

Klanken, die strelen
Licht dat nooit verblindt

Wat ze ontdekten zal je verrassen.
Het laat zich lezen
Onderzoekers dat zijn Zij.
Ze veronderstelden,
Wij zijn er twee
Ieder in zijn eigen Hart
Dat voelde afgescheiden,
Dit deed en gaf pijn.
Ze zeiden elkaar
als we Stil zijn
dan Klinkt Ons eigen Hart
Het Hart waar we EEN Zijn
Het is een weg naar binnen
Dan herken je wie 'Jij Bent'.
Het is een twist
zoals met een elastiek
Eenmaal getwist
Zie je twee
Onbetwist, ontwist
'Is' het 'EEN'
T W I S T

Wie weet herken je dit?
Dit Lied
ver vooruit gezongen.
Deze woorden
dit kinder lied.
Gegenereerd
opgeslagen
in een code
van Licht.
Verlicht Nu,
jouw bestaan.
Dat wat je bent,
daar zijn geen
woorden voor.
Daar is onze taal
niet op ingericht.

Je kent vast wel kinderen
die graag verhalen lezen
of die je voorleest
Als ze vragen,
wie heeft dit geschreven
Je mag zeggen,
het komt uit 'Ons' Hart.
Zo leerden ze van ZichZelf
In het luisteren
naar elkaar.

Vedisch hymns

Joseph Campbell, wijst er op, dat er een precies woord is, of heeft bestaan, in het Sanskriet voor ieder subtiel aspect van bewustzijn.

pug wrapped in a blanketpug wrapped in a
blanket

De Toon Aangever

Voor het K i n d en het K i n d in de S t i l t e in ons

By: H e n d r i k u s

Deel Twee

Ontdekt